bột Mabu

Do sử dụng công nghệ hiện đại, sản phẩm Mabu đã được xử lý, nên độ ẩm chỉ còn dưới 10%. Trong khi gạo thông thường cho người lớn ăn độ ẩm đã là 14%. Với độ ẩm thấp vì vậy khả năng kháng ẩm, kháng mốc của sản phẩm rất tốt nên dù không chứa chất bảo quản sản phẩm vẫn có hạn sử dụng 18 tháng.