Theo khuyến nghị của viện dinh dưỡng Việt Nam đậu xanh khá khó tiêu, dễ khiến trẻ đầy bụng. Đối với trẻ từ 4 -9 tháng tuổi, không nên cho ăn đậu xanh. Vì vậy trong bột Mabu không có đậu xanh còn trong cháo Mabu có đậu xanh bởi cháo Mabu được khuyến cáo dành cho bé từ 6 tháng tuổi.