Hệ thống đang tải

Khi cho bé ăn dặm kiểu Nhật, mẹ cần chú ý nấu cháo cho bé theo đúng tỷ lệ gạo : nước, rồi chú ý đến việc rây nhuyễn, cà vỡ… sao cho phù hợp với khả năng ăn thô của bé trong từng giai đoạn. Video sau sẽ hướng dẫn mẹ nấu cháo cho bé qua các giai đoạn một cách cụ thể theo chuẩn ăn dặm kiểu Nhật.

Ăn dặm kiểu Nhật được chia làm 4 giai đoạn:

Giai đoạn 1 (5-6 tháng tuổi)

Giai đoạn 2 (7-8 tháng tuổi)

Giai đoạn 3 (9-11 tháng tuổi)

Giai đoạn 4 (12-18 tháng tuổi)

Nấu cháo cho bé qua các giai đoạn

Mẹ nấu cháo cho bé theo đúng tỷ lệ mà các giai đoạn ăn dặm kiểu Nhật quy định. Ví dụ như sau:

Giai đoạn 1 (5-6 tháng tuổi):

  • Nửa đầu: nấu theo tỷ lệ 1 gạo : 10 nước, đem rây mịn, có thể pha thêm chút nước cho loãng.
  • Nửa sau: nấu theo tỷ lệ 1 gạo : 10 nước, đem rây mịn.

Giai đoạn 2 (7-8 tháng tuổi):

  • Nửa đầu: nấu theo tỷ lệ 1 gạo : 7 nước, cà cho cháo vỡ ra.
  • Nửa sau: nấu theo tỷ lệ 1 gạo : 5 nước, cháo nấu mềm để nguyên hạt.

Giai đoạn 3 (9-11 tháng tuổi)

  • Nửa đầu: nấu theo tỷ lệ 1 gạo : 4 nước, cháo nấu mềm nguyên hạt.
  • Nửa sau: nấu theo tỷ lệ 1 gạo : 3 nước, cơm nát.

Giai đoạn 4 (12-18 tháng tuổi)

  • Từ 12 – 18 tháng: nấu theo tỷ lệ 1 gạo : 2 nước, cơm mềm hơn cơm người lớn.
  • Từ 18 tháng: bé có thể ăn cơm như người lớn.