Hướng dẫn nấu cháo cho bé qua các giai đoạn – Ăn dặm kiểu Nhật

NGÀY ĐĂNG: 24/02/2018
Khi cho bé ăn dặm kiểu Nhật, mẹ cần chú ý nấu cháo cho bé theo đúng tỷ lệ gạo : nước, rồi chú ý đến việc rây nhuyễn, cà vỡ… sao cho phù hợp với khả năng ăn thô của bé trong từng giai đoạn. Video sau sẽ hướng dẫn mẹ nấu cháo cho bé […]

Khi cho bé ăn dặm kiểu Nhật, mẹ cần chú ý nấu cháo cho bé theo đúng tỷ lệ gạo : nước, rồi chú ý đến việc rây nhuyễn, cà vỡ… sao cho phù hợp với khả năng ăn thô của bé trong từng giai đoạn. Video sau sẽ hướng dẫn mẹ nấu cháo cho bé qua các giai đoạn một cách cụ thể theo chuẩn ăn dặm kiểu Nhật.

Ăn dặm kiểu Nhật được chia làm 4 giai đoạn:

Giai đoạn 1 (5-6 tháng tuổi)

Giai đoạn 2 (7-8 tháng tuổi)

Giai đoạn 3 (9-11 tháng tuổi)

Giai đoạn 4 (12-18 tháng tuổi)

Nấu cháo cho bé qua các giai đoạn

Mẹ nấu cháo cho bé theo đúng tỷ lệ mà các giai đoạn ăn dặm kiểu Nhật quy định. Ví dụ như sau:

Giai đoạn 1 (5-6 tháng tuổi):

Giai đoạn 2 (7-8 tháng tuổi):

Giai đoạn 3 (9-11 tháng tuổi)

Giai đoạn 4 (12-18 tháng tuổi)

chủ đề mẹ quan tâm
Theo dõi chúng tôi
Mua hàng ngay