bột Mabu

Bột Mabu nếu mẹ nấu mà thấy đặc như bánh đúc là bởi mẹ đã nấu đặc quá, cho bột quá nhiều so với nước. Vì bột Mabu được nghiền rất mịn, mịn như sữa, vì vậy nếu nấu đặc quá, sẽ thấy bột quánh như bánh đúc. Mẹ hãy giảm lượng bột hoặc tăng lượng nước lên nhé, mẹ sẽ có bát bột như ý